ES parama kaimui

04forest

Parama viešojo naudojimo rekreacinės paskirties miško infrastruktūros objektų įrengimui ir atnaujinimui tik rekreaciniuose miškuose

Vilnius, 2016-06-07 Informuojame, kad nuo 2016-08-01 iki 2016-09-30 numatytos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų...