Nekantraujantiems dėl asbesto stogų keitimo – įgyvendinimo taisyklių projektas

On_Roof

2017-02-14, Vilnius

Informuojame, kad 2017 m. vasario 10 d. LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-94 buvo patvirtintas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2017 metais grafikas, kuriame numatyta, kad paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ bus renkamos nuo 2017-03-13 iki 2017-04-14.

Šiuo metu derinamas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo 2017 metais taisyklių projektas, kuris artimiausiu metu bus patvirtintas LR Žemės ūkio ministro įsakymu.

Daugiau informacijos apie kvietimą teikti paraiškas rasite www.nma.lt


Informaciją parengė VšĮ “Paramos laisvė”


Jums gali būti tai naudinga...