Category: Parama miškams

Pseudotsuga_glauca_forest

Parama miškams – nuo rugpjūčio 1 d.

2017-05-29, Vilnius Informuojame, kad nuo 2017-08-01 iki 2017-09-29 renkamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos (toliau –KPP) priemonės veiklos sritis: „Miško veisimas“; „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“;...

04forest

Parama viešojo naudojimo rekreacinės paskirties miško infrastruktūros objektų įrengimui ir atnaujinimui tik rekreaciniuose miškuose

Vilnius, 2016-06-07 Informuojame, kad nuo 2016-08-01 iki 2016-09-30 numatytos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų...