ES parama bitininkystei

???????????????????

2017–2019 m. parama Lietuvos bitininkystės sektoriui teikiama pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 3D-478 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.

 

 

dry sugar in a frame feeder R

Papildomai maitinantiems bites parama teikiama pagal Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-357.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

beekeepers-honey-harvest-turkey

Bitininkystės veiklai vykdyti bei plėtoti gali būti skiriama ES finansinė parama pagal šias priemones:

 

Informaciją parengė VšĮ “Paramos laisvė”