APIE PARAMĄ VIETINIAMS KELIAMS

rural-roads-2

2014-04-01 buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Parama vietiniams keliams“.

2007-2013 m. ES finansinės paramos periodu tokios finansavimo priemonės nebuvo. Tai yra nauja finansavimo priemonė 2014-2020 m. numatyta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje.

2015 m. kovo 27 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-220 buvo patvirtintos veiklos „Parama vietiniams keliams“ įgyvendinimo taisyklės.

Iki skelbimo teikti paraiškas paskelbimo ir vėliau, sulaukiame daug skambučių ir užklausų iš privačių asmenų su klausimu „ar jie gali teikti paraiškas“.

Norime informuoti, kad pagal šią veiklą galimas pareiškėjas yra Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Paraiškos iš privačių fizinių ir juridinių asmenų nepriimamos.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal šią priemonę remiama veikla – kaimo vietovės ribose esančio vietinės reikšmės kelio ir (arba) jo ruožo rekonstravimas.

Kaimo vietovė – kaimas, miestelis, miestas ar kita gyvenamoji vietovė, kurios gyventojų skaičius neviršija 1 tūkst.

Su veiklos „Parama vietiniams keliams“ įgyvendinimo taisyklėmis galite susipažinti čia.

Jums gali būti tai naudinga...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>