BIRŽELIO 1 D. KVIETIMAS – MIŠKŲ APLINKOSAUGOS VERTEI DIDINTI BEI REKREACIJAI KURTI

04forest

2014 m. birželio 1 d. bus paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“.

Paraiškos bus priimamos nuo birželio 1 iki 30 d.

Pareiškėjai galės būti privačių ir valstybinių miškų valdytojai.

Šiai veiklos sričiai 2015 m. skiriama  1,9 mln. eurų.

Pagal priemonės veiklos sritį remiama veikla kaimo vietovėje:

 1. viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimo ir atnaujinimo išlaidos:

o   rekreaciniai (pažintiniai) takai (iki 2m pločio);

o   lieptai;

o   tiltai;

o   laiptai;

o   apžvalgos aikštelės;

o   mediniai atrakcionai;

o   pavėsinės (iki 25 kv. m);

o   suolai;

o   stalai;

o   laužavietės;

o   šiukšlių dėžės ir (arba) konteineriai;

o   lauko tualetai;

o   informaciniai stendai;

o   rodyklės;

o   ženklai;

o   skulptūros;

o   transporto priemonių stovėjimo aikštelės (su žvyro danga);

o   persirengimo kabinos.

 1. rekreacinių ir gamtosaugos objektų aplinkos tvarkymo ir apsaugos darbai;
 2. medynų papildymas ornitochoriniais medžiais ir krūmais (investicijos turi būti numatytos miškotvarkos projekte). Lėšos kompensuojamos pasodinus tik šių genčių medžius ir krūmus: Amalas – Viscum L., Erškėtis – Rosa L., Gudobelė – Crataegus L., Ieva – Padus Mill., Kadagys – Juniperus L., Kriaušė – Pyrus L., Kukmedis – Taxus L., Lazdynas – Corylus L., Obelis – Malus Mill., Putinas – Viburnum L., Raugerškis – Berberis L., Sausmedis – Lonicera L., Sedula – Cornus L., Serbentas – Ribes L., Slyva – Prunus L., Šaltekšnis – Frangula Mill., Šermukšnis – Sorbus L., Šunobelė – Rhamnus L., Žalčialunkis – Daphne L.;
 3. pamiškių formavimo išlaidos;
 4. miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimo arba būdingos miško struktūros palaikymo išlaidos;
 5. ne vietinių medžių rūšių medynų (kai ne vietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymo (rekonstrukcijos) į vietinių medžių rūšių medynus išlaidos;
 6. jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymo išlaidos;
 7. vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų parengimo ar tikslinimo išlaidos.

Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 50 000 Eur, vienam paramos gavėjui 2014–2020 metų laikotarpiu – 200 000 Eur.

Didžiausias galimas paramos intensyvumas vienam projektui – 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Ugdant jaunuolynus parama skiriama mokant vienkartinę nustatyto dydžio kompensacinę išmoką už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą – 197 Eur.

Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jei projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Atrankos kriterijai

BALAI

 1. pareiškėjas yra privataus miško savininkas arba miško savininkų kooperatyvas

25 balai

 1. Projekte numatytas ne vietinių medžių rūšių pakeitimas vietinėmis ne mažesniame kaip 0,5 ha plote ir (arba) miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimo arba būdingos miško struktūros palaikymo darbai

15 balų

 1. Prašoma paramos jaunuolynų ugdymui:
3.1. kai projektas skirtas tik jaunuolynų ugdymui

25 balai

3.2. kai projekte numatytas ne tik jaunuolynų ugdymas

10 balų

 1. Projekte numatytas rekreacinės miško infrastruktūros objektų įrengimas ir gerinimas vykdomas tik IIB grupės (rekreaciniuose) miškuose

15 balų

 1. Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (išskyrus jaunuolynų ugdymą)

už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų

 1. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys

5 balai

Susidomėjote? Susisiekite su mumis.

 

Jums gali būti tai naudinga...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>