ES PARAMA MIŠKO VEISIMUI

forests-why-matter_63516847

2015-06-27, Vilnius

Šių metų liepos 1 d. bus paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį “Miško veisimas”.

Paraiškas bus renkamos iki rugpjūčio 31 d.

Remiamos veiklos:

  • miško veisimas (vienkartinė kompensacinė išmoka);
  • įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti;
  • įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka).

Galimi pareiškėjai: juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise, ir savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.

Svarbu tai, kad pareiškėjas savo vardu kaip valdos valdytojas turi būti įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, bei turi turėti parengtą projektą, kuris turi būti patvirtintas VĮ miškų urėdijos, kurios veiklos teritorijoje yra žemės plotas, kuriame planuojama veisti mišką, miškų urėdo ar jo įgalioto valstybinio miškų pareigūno.

Projektas turi būti suprojektuotas taip, kad jo želdinių rūšinėje sudėtyje būtų ne mažiau kaip 10 proc. lapuočių medžių rūšių ir  ne daugiau kaip 60 proc. ąžuolų ir (arba) 40 proc. liepų.

Išmokų dydžius pagal šią priemonę galite rasti čia.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklės patvirtintos 2015-06-26 LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-538.

 

Informaciją parengė VšĮ “Paramos laisvė”

Jums gali būti tai naudinga...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>