PAPILDOMAM BIČIŲ MAITINIMUI – PARAMA

dry sugar in a frame feeder R

Vilnius, 2015-08-04

Informuojame, kad šiuo metu renkamamos paraiškos gauti paramą pagal paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisykles.

Paraiškų priėmimas: iki šių metų rugsėjo 15 d.

Galimi pareiškėjai: bitininkai, kurie turi bityno pasą ir Ūkinių gyvūnų registre yra deklaravę savo laikomų bičių šeimų skaičių. Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių bičių laikytojas turi atnaujinti prieš teikdamas paramos paraišką.

Tinkamos finansuoti išlaidos: išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos priėmimo dienos.

Finansavimo dydis: bičių laikytojams iš dalies atlyginamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su papildomu bičių maitinimu (įprastinio, ekologiško cukraus arba invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidos), bet ne daugiau kaip 5,79 Eur už bičių šeimą arba ne daugiau kaip 11,58 Eur už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą.

Paraiškų teikimo vieta: bičių laikytojas turi atvykti į savivaldybės administraciją pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, bityno pasą, išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašą ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus.

Svarbi informacija: Bitininkai, pavėlavusieji laiku pateikti paramos paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, sunki liga ir kt.), gali ją pateikti iki rugsėjo 29 d. (įskaitytinai) kartu su prašymu ją priimti ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentu.

Patikra vietoje: Nacionalinė mokėjimo agentūra atlieka paramos gavėjo pateiktos informacijos patikrą vietoje.

Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklės patvirtint0s Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-357.

Informaciją parengė VšĮ “Paramos laisvė”

Jums gali būti tai naudinga...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>