Parama smulkiesiems ūkiams

va.sheep_.cows_.small_

Vilnius, 2016-05-12

Informuojame, kad nuo šių metų balandžio 1 iki gegužės 31 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ (toliau – Priemonė).

Parama teikiama veikiantiems ūkiams, kurių ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos teikimo momentu yra ne mažesnis kaip 4 000 eurų ir ne didesnis kaip 7 999 eurų.
Remiama veikla:
  • žemės ūkio produktų gamyba;
  • prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai.
Remiami specializuoti ir mišrieji ūkiai.
Finansavimo dydis ir intensyvumas: paramos suma vienam paramos gavėjui – 15 tūkst. Eur be PVM, kompensuojama 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:
  • nauja žemės ūkio technika ir įranga;
  • įrenginiai, transporto priemonės;
  • gamybinių naujų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas;
  • statybinių medžiagų įsigijimas;
  • infrastruktūrai ūkininko valdoje sutvarkyti;
  • ūkiniai gyvūnai;
  • daugiamečiai augalai jų sodinimo paslaugos ir t.t.
Projektų atrankos balas – 35 balai. Atrankos balai.
Priemonės įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2016 metų, patvirtintos 2016 m. kovo 4 d. LR Žemės ūkio ministro įsakymu NR. 3D-114.

Informaciją parengė VšĮ “Paramos laisvė”


Mūsų konsultacinės įmonės specialistai yra pasiruošę įvertinti Jūsų galimybes ir pasiūlyti tinkamas finansavimo priemones, kuriomis pasinaudojant, galite pretenduoti į ES finansinę ir kt. paramą. Rengiame paraiškas, verslo planus ir kt. reikalingus dokumentus. KONSULTACIJA

 

Jums gali būti tai naudinga...