ES parama kaimui

takai

MIŠKININKAMS KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

Vilnius, 2016-04-11 Informuojame, kad 2016 m. numatyti kvietimai teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos veiklas: Parama miškų infrastruktūrai gerinti: nuo 2016-05-02 iki 2016-06-30. Daugiau informacijos. Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas...