Parama miškams – nuo rugpjūčio 1 d.

2017-05-29, Vilnius

Informuojame, kad nuo 2017-08-01 iki 2017-09-29 renkamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos (toliau –KPP) priemonės veiklos sritis:

  • „Miško veisimas“;
  • „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“;
  • „Investicijos į miškininkystės technologijas“.

Daugiau informacijos apie remiamas veiklos sritis ir kvietimus teikti paraiškas, galite rasti www.nma.lt


Informaciją parengė VšĮ “Paramos laisvė”


 

 

 

Jums gali būti tai naudinga...