PARAMA PIRMĄ KARTĄ DALYVAUJANTIEMS KOKYBĖS SISTEMOSE

KOKYBE-logo

Vilnius, 2015-09-22

Informuojame, kad renkamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“. Paraiškos pagal šią priemonę priimamos iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Priemonės tikslinė sritis – pirminės žemės ūkio produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas skatinant integruotis į maisto tiekimo grandinę, vietinių rinkų plėtrą bei konkurencingų, didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio ir maisto produktų, gaminamų tausojant aplinką, gamybos plėtrą.

Remiama veikla:

 • kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimas ir kontrolė;
 • įsitraukimo į kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybą išlaidos;
 • metiniai įnašai už dalyvavimą remiamoje kokybės sistemoje.

Galimi pareiškėjai: aktyvūs žemės ūkio subjektai (aktyvūs ūkininkai), auginantys ir (arba) gaminantys kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus ir nustatyta tvarka įregistravę valdą (kaip valdytojai arba partneriai).

Parama teikiama pareiškėjams, pirmą kartą dalyvaujantiems vienoje iš šių kokybės sistemų:

 1. ekologiškų produktų gamybos sistema;
 2. ES pripažintų produktų gamybos sistema;
 3. išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų gamybos sistema.

Paramos dydis:

Parama teikiama ne ilgiau kaip penkerius metus. Didžiausia galima viešosios paramos suma vienai žemės ūkio valdai per metus:

 • ekologiškų produktų gamybos sistemos dalyviams – 2998 Eur;
 • ES pripažintų produktų gamybos sistemų dalyviams – 2776 Eur;
 • IKP gamybos sistemos dalyviams – 2895 Eur.

Priemonės atrankos pirmumo kriterijai:

 1. Ūkio ekonominis dydis. Jei pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), yra iki 8 000 Eur įskaitytinai, suteikiama 50 balų, jei didesnis kaip 8 000 Eur, suteikiama 30 balų.
 2. Pareiškėjas – žemės ūkio kooperatyvo/asociacijos narys. Jei pareiškėjas yra žemės ūkio kooperatyvo/asociacijos narys, suteikiama 30 balų.
 3. Dalyvavimas mokymuose. Jei pareiškėjas ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dalyvavo mokymuose, susijusiuose su ekologiškų produktų, ES pripažintų produktų, IKP gamybos sistemų ar aplinkosaugos reikalavimų laikymusi (pateikiamas mokymų organizatoriaus išduotas pažymėjimas), suteikiama 20 balų.

Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 privalomų balų. Jeigu vertinimo metu nustatoma, kad paramos paraiška nesurinko privalomo mažiausio 50 balų skaičiaus, ji yra atmetama.

Informaciją parengė VšĮ “Paramos laisvė”

Susidomėjote? Susisiekite su mumis.

Priemonės įgyvendinimo taisykles, paraiškos formą, kvietimo informaciją galite rasti Nacionalinės mokėjimo agentūros internetinėje svetainėse (www.nma.lt).

 

Jums gali būti tai naudinga...