2017-2019 M. LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI BUS SKIRIAMA PARAMA

Maori-Manuka-Honey27

Vilnius, 2016-12-01

2017-2019 m. Lietuvos bitininkams, Lietuvos bitininkų asociacijoms ir medaus kokybę tiriančioms laboratorijoms numatyta skirti paramą pagal 2016 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 3D-478 patvirtintą Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programą.

Bitininkystės programa parengta, siekiant:

  • didinti bičių laikytojų skaičių, skatinti visuomenės, ypač jaunimo, susidomėjimą bitininkyste;
  • kelti bitininkų kvalifikaciją;
  • stiprinti bitininkystės ūkių materialinę bazę – teikti paramą bitininkavimo inventoriaus (įvairi įranga ir įrenginiai medaus tvarkymui) ir bičių aviliams įsigyti ir kt.;
  • diegti bitininkystės ūkiuose mokslo laimėjimus ir inovacijas.

Skirta paramos suma 2017-2019 m. – 1 944 540 Eur, kasmet po 648 180 Eur.

2017-2019 m. Lietuvos bitininkystės sektoriaus paramos programa

Šiuo metu yra derinamas Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisyklių projektas, kuris bus netrukus patvirtintas LR Žemės ūkio ministro įsakymu.

Kvietimą teikti paraiškas skelbia Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos.


Informaciją parengė VšĮ “Paramos laisvė”


 

Jums gali būti tai naudinga...