35 atrankos balai – privalomas mažiausias paramos paraiškų „Parama smulkiesiems ūkiams“ skaičius

broadband-farmer

2016-10-12, Vilnius

Informuojame, kad nuo spalio 10 d. pradėtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama smulkiesiems ūkiams“. Paraiškos bus renkamos iki lapkričio 4 d.

Kviečiame susipažinti su pareiškėjų projektų pagal veiklą „Parama smulkiesiems ūkiams“ atrankos balais.

Pareiškėjų projektai pagal veiklą „Parama smulkiesiems ūkiams“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 35. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos. Jei paraiškose prašoma paramos suma viršija skirtąją, bus sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais remiantis bus vertinami projektai:
1. Specializuotas ūkis. Jei pareiškėjas kuria specializuotą gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės (kuriame pajamos iš kurios nors žemės ūkio veiklos, įgyvendinus verslo planą, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų) arba mišrų ūkį (kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų), suteikiama 15 balų.
2. Ūkio ekonominis dydis. Jei paramos paraiškos pateikimo metu pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra mažesnis, tai:
  • nuo 4 000 Eur iki 4 999 Eur suteikiama 20 balų;
  • nuo 5 000 Eur iki 5 999 Eur suteikiama 15 balų;
  • nuo 6 000 Eur iki 6 999 Eur suteikiama 10 balų;
  • nuo 7 000 Eur iki 7 999 Eur suteikiami 5 balai.
3. Pareiškėjo amžius. Pareiškėjams iki 40 metų imtinai suteikiama 15 balų.
4. Pareiškėjui įgyvendinus verslo planą jo prognozuojamas ūkio dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis. Jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte:
  • nuo 51 proc. ir daugiau, suteikiami 25 balai;
  • nuo 21 proc. iki 50 proc. imtinai, suteikiama 15 balų.
5. Pareiškėjas yra pripažinto (iki paramos paraiškos pateikimo) žemės ūkio kooperatyvo narys. Jei pareiškėjas yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys:
  • ilgiau negu 2 metai, suteikiama 15 balų;
  • nuo 1 iki 2 metų, suteikiama 10 balų.
6. Projektas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto yra vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pagal tuo metu galiojančius teisės aktus), suteikiama 10 balų.

Paraiškas galima teikti ir per ŽŪMIS iki paskutinės paraiškų rinkimo dienos 12 val.

Priemonės finansavimo taisykles galite rasti čia.

Informaciją parengė VšĮ “Paramos laisvė”


KONSULTACIJA

Jums gali būti tai naudinga...