ATĖJO LAIKAS ASBESTO STOGAMS PASAKYTI -NE!

Asbestos removal

Šių metų kovo 2 d. bus paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“.

Paraiškos bus priimamos nuo 2015 m. kovo 2 d. iki 2015 m. balandžio 30 d.

Priemonės paraiškų rinkimo etapu skirta 1 931 000 Eur paramos lėšų.

Priemonės įgyvendinimo taisyklės ir paraiškos forma patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 3D-119 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo 2015 metais taisyklių patvirtinimo“.

2014-2020 m. periodo naujovė – projektai bus vertinami pagal atrankos kriterijus. Parama bus teikiama projektams, kurių atitiktis projektų atrankos kriterijams įvertinama ne mažiau kaip 30 balų. Projektams, įvertintiems mažiau kaip 30 balų, parama neteikiama

PRIEMONĖS ATRANKOS KRITERIJAI

Eil. Nr.

Projektų atrankos kriterijai

Didžiausias balas

Balai pagal atskirus kriterijaus segmentus

Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo profesinę ir (ar) ekonominę veiklą:
1.1. – nuo 0,5 iki 1 metų

30

10

1.2. – ilgiau nei 1 metus, bet trumpiau nei 2 metus

20

1.3. – ilgiau kaip 2 metus

30

Investuojama į gyvenamąjį namą, kuriame gyvenamąją vietą paraiškos pateikimo dieną deklaruoja bent vienas asmuo, kuris atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

– turi negalią (pripažintas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis);

– yra nedarbingas (pripažintas 0–55 proc. darbingumas);

– yra sulaukęs pensinio amžiaus ir (arba) gauna senatvės pensiją.

10

10

Pareiškėjas turi daugiavaikę šeimą

20

20

Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje:
4.1. – nuo 1 iki 2 metų

30

10

4.2. – daugiau nei 2 metus, bet trumpiau nei 3 metus

20

4.3. – ilgiau kaip 3 metus  

30

Pareiškėjas turi mažamečių vaikų iki 12 metų

10

10

Susidomėjote? Susisiekite su mumis.

Jums gali būti tai naudinga...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>