Grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti – valstybės parama

19647729-mmmain

Vilnius, 2016-02-02

Informuojame, kad nuo šių metų vasario 1 d. renkamos paraiškos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti.

Iš viso priemonei įgyvendinti skirta 2,17 mln. Eur.

Paraiškos renkamos iki šių metų vasario 20 d.

Galimi pareiškėjai: žemės ūkio valdos valdytojai, laikantys mėsinių galvijų, avių ir ožkų bandą ir siekiantys pagerinti laikomų gyvulių bandų genetinę kokybę aukštos veislinės vertės gyvuliais.

Finansavimo dydis ir intensyvumas: kompensuojama iki 30 proc. grynaveislių mėsinių galvijų, grynaveislių avių ir ožkų įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip:

  • už grynaveislį mėsinį galviją bulių reproduktorių – 1 300 Eur;
  • už grynaveislį mėsinių galviją telyčią – 1 000 Eur;
  • už grynaveislį aviną reproduktorių – 200 Eur;
  • už grynaveislę avį – 65 Eur;
  • už grynaveislį ožį reproduktorių – 100 Eur;
  • už grynaveislę ožką – 65 Eur.

Paraiškas gyvulininkystės sektoriaus atstovai kviečiami teikti Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vyriausiesiems specialistams – valstybiniams veislininkystės inspektoriams pagal žemės ūkio ir kaimo valdos registracijos vietą, asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta.

Daugiau informacijos apie paraiškų rinkimą ir reikalavimus galite rasti čia.

Informaciją parengė VšĮ “Paramos laisvė”

Jums gali būti tai naudinga...