Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2017 m.)

2017-05-29, Vilnius

Informuojame, kad nuo 2017-05-02 iki 2017-06-30 renkamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ (toliau – Priemonė).

Paramos gali kreiptis: privačių ir valstybinių miškų valdytojai.
Paramos dydis
Pagal priemonės veiklos sritį didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui:
  • projektui negali viršyti 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų);
  • 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų);
  • kai vykdoma vienkartinio jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymo veikla, parama skiriama, mokant vienkartinę nustatyto dydžio kompensacinę išmoką už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą – 197 Eur;
  • bendra pagalbos suma, suteikiama tai pačiai įmonei, negali viršyti 200 000 Eur per trejų fiskalinių metų laikotarpį.
Remiama veikla (vykdoma kaimo vietovėje):
  • viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas;
  • pamiškių formavimas;
  • miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas;
  • nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymas (rekonstrukcija) į vietinių medžių rūšių medynus;
  • vienkartinis jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas;
  • Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas.

Daugiau informacijos galite rasti čia.


Informaciją parengė VšĮ “Paramos laisvė”


 

Jums gali būti tai naudinga...