JAUNŲJŲ ūkininkų paraiškų teikimas – nuo liepos 1 d.

zemes ukio technika

Vilnius, 2016-06-27

Informuojame, kad nuo šių metų liepos 1 d. bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“.

Paraiškas bus galima teikti iki liepos 29 d.

Paramos gali kreiptis ūkininkas (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu), kuris paramos paraiškos pateikimo metu atitinka šiuos reikalavimus:
  • yra jaunesnis kaip 40 metų amžiaus;
  • turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos reikalavimų;
  • pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas.
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
  • žemės ūkio produktų gamyba;
  • prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir teikimas rinkai.

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 22 792 785 EUR paramos.

Paramos suma vienam paramos gavėjui – 40 000 Eur be PVM.

Priemonės įgyvendinimo taisyklės ir paraiškos forma patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 3D-346 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.

Paraiškos teikiamos Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniams paramos administravimo skyriams arba per ŽŪMIS (www.zumis.lt).

Informaciją parengė VšĮ “Paramos laisvė”


Mūsų konsultacinės įmonės specialistai yra pasiruošę įvertinti Jūsų galimybes ir pasiūlyti tinkamas finansavimo priemones, kuriomis pasinaudojant, galite pretenduoti į ES finansinę ir kt. paramą. Rengiame paraiškas, verslo planus ir kt. reikalingus dokumentus. KONSULTACIJA

Jums gali būti tai naudinga...