MIŠKŲ ŪKIO MODERNIZAVIMUI – ES PARAMA

A-HiTech-2

Vilnius, 2015-08-20

Šių metų rugsėjo 1 d. numatomas skelbti kvietimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“. Paraiškos bus renkamos iki rugsėjo 30 d.

Pagal šią priemonės veiklos sritį remiamos veiklos:

 • miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, miško medelynų įkūrimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;
 • minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;
 • vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas.

Galimi pareiškėjai: privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės, užsiimančios miškininkystės ir medienos ruošos ir/arba medienos apdirbimo (perdirbimo) veikla, kuri turi būti numatyta įmonės įstatuose, atitinkantys priemones apraše nustatytus reikalavimus.

Parama įmonei teikiama, jei ji yra ne trumpiau kaip vienus metus veikiantis (įregistruotas Juridinių asmenų registre) juridinis asmuo ir ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki paraiškos pateikimo dienos moka Valstybinio socialinio draudimo įmokas.

Pagal priemonės veiklos sritį didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 50 000 Eur, 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

 • naujos miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga:
 • motoriniai pjūklai ir krūmapjovės;
 • miško traktoriai, sukomplektuoti su savikrovėmis priekabomis;
 • savikrovės priekabos;
 • medvežiai;
 • medkirtės ar medžių kirtimo galvutės;
 • mechanizmai miško kirtimo atliekoms į rulonus presuoti;
 • programinė įranga;
 • medelynų modernizavimo įranga:
 • ir t.t.

Medienos vežimo keliais technika yra netinkama finansuoti išlaida.

Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jei projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Su priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ atrankos balais galite susipažinti čia.

Daugiau informacijos apie priemonės kvietimą rasite čia.

Informaciją parengė VšĮ “Paramos laisvė”

Susidomėjote? Susisiekite su mumis.

 

Jums gali būti tai naudinga...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>