NAUJI ATRANKOS BALAI JAUNIESIEMS ŪKININKAMS

Young attractive peasant holding laptop in the field, tractor ploughing in the background

Vilnius, 2015-10-19

2015 m. lapričio 16 d. bus pradėtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“.

Paraiškų rinkimas vyks: iki 2015-12-18.

2015 m. spalio 16 d. LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-783 buvo pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-211 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.

Taisyklėse nustatyti nauji atrankos kriterijai būsimiems pareiškėjams. Kviečiame susipažinti.

Atrankos kriterijai

Balai

1. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnis kaip (apvalinama iki sveiko skaičiaus):

1.1. nuo 10 000 Eur iki 20 000 Eur

4 balai

1.2. nuo 20 001 Eur iki 30 000 Eur

8 balai

1.3. nuo 30 001 Eur iki 40 000 Eur

12 balų

1.4. nuo 40 001 Eur iki 50 000 Eur

16 balų

1.5. nuo 50 001 Eur ir daugiau

20 balų

2. Projekte numatytų investicijų į statybą ir (arba) rekonstrukciją, ir (arba) kapitalinį remontą, kai pastatas priklauso pareiškėjui nuosavybės teise, vertė yra nemažiau kaip 50 proc., tinkamų finansuoti išlaidų sumos

 5 balai

3. Kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kai:

3.1. pareiškėjas, kuriantis specializuotą gyvulininkystės ūkį įsipareigoja, kad įgyvendinus verslo planą, SGV skaičius ūkyje sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnis kaip:

3.1.1. nuo 6 iki 11,99 SGV

4 balai

3.1.2. nuo 12 iki 17,99 SGV

8 balai

3.1.3. nuo 18 iki 22,99 SGV

12 balų

3.1.4. nuo 23 iki 28,99 SGV

16 balų

3.1.5. nuo 29 SGV ir daugiau

20 balų

3.2. pareiškėjas, kuriantis daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkį įsipareigoja, kad įgyvendinus verslo planą ir visu kontrolės laikotarpiu, ne mažiau kaip 50 proc. jo teisėtais pagrindais valdomų ūkio žemės naudmenų bus užsodinta kuriamo ūkio specializacijos augalais

15 balų

3.3. pareiškėjas, kuriantis mišrųjį ūkį, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, įsipareigoja, kad įgyvendinus verslo planą, pajamos iš gyvulininkystės veiklos sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnės kaip:

3.3.1.        nuo 30 proc. iki 39,99 proc.

10 balų

3.3.2.        nuo 40 proc. iki 49,99 proc.

15 balų

4.       Ūkis kuriamas iš nepadalytų valdų

15 balų

5.       Pareiškėjas paramos paraiškos teikimo metu turi ne mažiau kaip 5 ha nuosavybės teise valdomų žemės ūkio naudmenų, įtrauktų į valdą, kuriuos įsipareigoja išlaikyti iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos

 

10 balų

6.       Pareiškėjas yra jaunesnio amžiaus (pagal amžiaus kategorijas suteikiamas atitinkamas balų skaičius):

6.1. iki 30 metų įskaitytinai

10 balų

6.2. nuo 30 metų iki 40 metų

5 balai

7.       Pareiškėjo ūkio grynasis pelningumas, įgyvendinus verslo planą, bus didesnis kaip 4 proc.

 

10 balų

8. Prašoma mažesnės paramos sumos:

 
8.1. nuo 15 proc. iki 30 proc. įskaitytinai galimos didžiausios paramos sumos;

5 balai

8.2. per 30 proc. galimos didžiausios paramos sumos.

10 balų

Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 privalomųjų balų.

Informaciją parengė VšĮ “Paramos laisvė”

Susidomėjote? Susisiekite su mumis.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisykles galite rasti LR Žemės ūkio ministerijos svetainėje (www.zum.lrv.lt).

 

Jums gali būti tai naudinga...