PARAMA EKONOMINĖS VEIKLOS PRADŽIAI KAIMO VIETOVĖSE

rural-energy_ss

2016-10-06, Vilnius

Informuojame, kad nuo šių metų lapkričio 2 d. bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“.

Paraiškų rinkimas numatytas iki gruodžio 16 d.

Kviečiame susipažinti su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisyklėmis, taikomomis 2016 metais teikiamoms paraiškoms (toliau  Taisyklės).

Taisyklės patvirtintos 2016-10-05 LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-574.

Informaciją parengė VšĮ “Paramos laisvė”


KONSULTACIJA

Jums gali būti tai naudinga...