PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDĄ

Informuojame, kad gruodžio 8 d. pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“.

Paraiškų pateikimo terminas – gruodžio 31 d.

Remiamos veiklos:

 • žemės ūkio produktų gamyba;
 • prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas), perdirbimas ir teikimas rinkai (arba kooperatyvo, kuris iki paramos paraiškos pateikimo yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu, supirktų iš savo narių jų ūkiuose pagamintų (išaugintų) žemės ūkio produktų apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas), perdirbimas ir tiekimas rinkai).

 Prioritetiniai sektoriai:

 • sodininkystė;
 • uogininkystė;
 • daržininkystė.

Galimi pareiškėjai:

 • asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka įregistravę valdą;
 • ūkininkai (fiziniai asmenys, įregistravę ūkininko ūkį, bei juridiniai asmenys).
 • į paramą gali pretenduoti pareiškėjai, kurių ūkių ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis kaip 27 622 Lt (8 000 Eur).

Finansavimo intensyvumas:

 • finansuojama iki 50 arba iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Iki 70 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų gali būti kompensuojama jauniesiems ūkininkams; ūkininkaujantiesiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir (arba) vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių; investuojantiesiems į ekologinį ūkininkavimą.

Finansavimo dydis:

 • paraiškos gali būti teikiamos paramai iki 1 381 120 Lt (400 000 Eur) gauti;
 • supaprastinta tvarka – paramai iki 172 640 Lt (50 000 Eur) gauti;
 • ūkio subjektai, investuojantys į žieminius šiltnamius, gali pretenduoti į paramos sumą iki 34 528 000 Lt  (10 000 000 Eur).

Tinkamų išlaidų kategorijos:

 • nauja žemės ūkio technika ir įranga;
 • nauji technologiniai įrenginiai;
 • nauja kompiuterinė ir programinė įranga;
 • naujos N ir O kategorijų transporto priemonės, kaip nurodyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose;
 • gamybinių statinių (pastatų) statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
 • infrastruktūra valdoje, jei ji susijusi su žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) apdorojimu, ir (arba) perdirbimu ir paruošimu realizacijai:
 • kelių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
 • vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
 • artezinių gręžinių, laistymo įrenginių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
 • daugiamečių vaiskrūmių, vaismedžių įsigijimas ir jų sodinimo paslaugos.

Kartu su paraiška turi būti pateiktas verslo planas.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“įgyvendinimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-926.

Susidomėjote? Susisiekite su mumis.

 

Jums gali būti tai naudinga...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>