PATVIRTINTOS 2016 M. ASBESTINIŲ STOGŲ DANGOS KEITIMO ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

On_Roof

Vilnius, 2016-01-29

Informuojame, kad pagal 2015 m. gruodžio 18 d. LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-933 patvirtintą paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2016 metais grafiką nuo šių metų vasario mėn. 1 d. bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ (toliau – Priemonė).

Paraiškų rinkimas numatytas iki šių metų kovo mėn. 31 d.

2016 m. sausio 28 d. LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-33 buvo patvirtintos Priemonės įgyvendinimo 2016 metais taisyklės.

Kviečiame susipažinti su taisyklėmis.

Kvietimą teikti paraiškas skelbia Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra). Paramos paraiška rengiama pagal taisyklių 1 priede pateikiamą formą. Paramos paraiškas priims iš pareiškėjų ir registruos Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai.

Paramos paraiška ir reikalaujami dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba per įgaliotą asmenį, taip pat registruotu paštu.

Šiais metais bus galimybė teikti paraiškas ir elektroniniu formatu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt.

Kitais  būdais (pvz., neregistruotu paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ar pan.) paramos paraiškos ir kiti reikalaujami dokumentai nebus priimami.

Projektų vertinimui taikomi atrankos kriterijai. Parama teikiama projektams, kurių atitiktis projektų atrankos kriterijams įvertinama ne mažiau kaip 30 balų. Projektams, įvertintiems mažiau kaip 30 balų, parama nebus teikiama. Projektų atrankos kriterijus galite rasti čia.

Informaciją parengė VšĮ “Paramos laisvė”


Mūsų konsultacinės įmonės specialistai yra pasiruošę įvertinti Jūsų galimybes ir pasiūlyti tinkamas finansavimo priemones, kuriomis pasinaudojant, galite pretenduoti į ES finansinę ir kt. paramą. Rengiame paraiškas, verslo planus ir kt. reikalingus dokumentus. KONSULTACIJA

Jums gali būti tai naudinga...