PLAČIAJUOSČIO RYŠIO INFRASTRUKTŪRA KAIME

broadband-farmer

Vilnius, 2015-10-08

2015 m. spalio 7 d. LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-748 buvo patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai“ įgyvendinimo taisyklės.

Paraiškų rinkimas pagal šią priemonę numatytas: 2015-11-02 iki 2015-12-31.

Šios priemonės tikslas prisidėti prie ES kaimo plėtros politikos prioriteto „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ ir jo tikslinės srities „Prieigos prie informacinių ir ryšių technologijų (IRT) didinimas, jų naudojimo skatinimas ir kokybės gerinimas kaimo vietovėse“ įgyvendinimo, kompleksinio tikslo „Inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo.

Remiama veikla – prieigos prie plačiajuosčio ryšio infrastruktūros sukūrimas, įskaitant plačiajuosčio ryšio linijų prieigos terminalinius mazgus ir antžemines konstrukcijas (t. y. fiksuotojo ryšio, antžeminio bevielio ryšio, palydovinio ryšio ar kombinuotojo ryšio technologijas).

Galimas pareiškėjas – viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“.

Projektas turi būti įgyvendinamas gyvenamosiose vietovėse, kurių kiekvienos gyventojų skaičius yra iki 6 000 gyventojų. Projektui ar jo daliai, įgyvendinamam savivaldybės centre, parama neskiriama.

Finansuojama 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia galima paramos suma yra 4 431 200 Eur ir turi būti skiriama nepažeidžiant valstybės pagalbos „Valstybės pagalba SA.36132 (2013/N) – Lietuva, „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo plėtra“ – Pakeitimas“ schemos sąlygų.

Tikimasi, kad ateityje pagal šią priemonę įgyvendinus projektą, bus sukurta plačiajuosčio interneto prieiga visoms šalies kaimo vietovėms ir išplėtotas viešųjų elektroninių paslaugų teikimas.

Informaciją parengė VšĮ “Paramos laisvė”

Priemonės įgyvendinimo taisykles galite rasti LR Žemės ūkio ministerijos svetainėje (www.zum.lrv.lt).

Jums gali būti tai naudinga...