SKELBIAMAS KVIETIMAS VEIKLAI „PARAMA INVESTICIJOMS, SKIRTOMS EKONOMINĖS VEIKLOS KŪRIMUI IR PLĖTRAI“

vodny_mlyn_01

Vilnius, 2015-11-02

Informuojame, kad paskelbtas kvietimas teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“.

Paraiškos priimamos nuo 2015 m. lapkričio 2 d. iki 2015 m. gruodžio 14 d.

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 12 319 000 Eur paramos lėšų.

Pagal priemonės veiklos sritį parama teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti.

Paramos gali kreiptis kaimo gyventojas, įskaitant ūkininką, arba privatus juridinis asmuo, atitinkantis priemones finansavimo apraše nustatytus reikalavimus.

Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 200 000 Eur. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas įvertintas mažiau nei 50 balų, paramos paraiška atmetama. Didžiausias galimas balų skaičius vienam pareiškėjui yra 100 balų. Su šios priemonės atrankos balais galite susipažinti čia.

Priemonės įgyvendinimo taisyklės ir paraiškos forma patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 3D-807 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2015 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo“.

Informaciją parengė VšĮ “Paramos laisvė”

Susidomėjote? Susisiekite su mumis.

Daugiau informacijos apie šį kvietimą galite rasti Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros svetainėse (zum.lrv.lt, www.nma.lt).

 

Jums gali būti tai naudinga...