TRADICINIŲ AMATŲ CENTRŲ PLĖTRA

am_1keramika

Gegužės 4 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“.

Paraiškas galima teikti iki birželio 30 d.

Pagal šią veiklą remiama tradicinių amatų centrų, kurie patenka į Tradicinių amatų centrų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, plėtra.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 3D-206 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra“ įgyvendinimo planavimo būdu tradicinių amatų centrų sąrašo tvirtinimo“ patvirtintas Tradicinių amatų centrų sarašas.

Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 200 000 Eur.

Finansuojama iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Projektai turi būti įgyvendinami kaimo vietovėje, miestelyje ar savivaldybės centre, išskyrus didžiuosius Lietuvos miestus (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys ir Šiauliai).

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  1. būtinų statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto darbų atlikimas;
  2. naujos įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų, baldų, kompiuterinės įrangos ir programų, kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimas;
  3. su tradicinių amatų centrų plėtra susijusios viešosios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbai.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklos „Tradicinių amatų centrų plėtra“ įgyvendinimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro2015 m. balandžio 27d. įsakymu Nr. 3D-337.

Tradicinių amatų sąrašas.

Susidomėjote? Susisiekite su mumis.

 

Jums gali būti tai naudinga...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>